NOVO MESTO - V Novem mestu so lani ob 120-letnici rojstva Leona Štuklja praznovali Štukljevo leto, v katerem so med drugim v Dolenjskem muzeju odprli razstavo Leon 120 let. Ob zaključku razstave je danes njegova hči Lidija Pauko podpisala donatorsko pogodbo o prenosu zapuščine svojega očeta v trajno last Dolenjskemu muzeju.

ŠENTJERNEJ - Občina Šentjernej je daleč naokoli prepoznavna po petelinu, konjih, pesmi, cvičku in gostoljubnosti občanov. A vse to ni dovolj, da bi se občina v turističnem smislu zadovoljivo razvijala. Morda bo k temu prispevala desetletna strategija razvoja turizma, ki bo predvidoma decembra nared.

SEVNICA - Slabih 18 milijonov evrov znaša predlog sevniškega proračuna za prihodnje leto. Največji porabnik so tako imenovane družbene dejavnosti, kot so otroško varstvo, šolstvo, sociala, za kar bo šlo skoraj osem milijonov. Za naložbe ostaja pet milijonov, ki bi jim glede na pobude iz splošne razprave občinski svet dodal še enkrat toliko, če bi bilo možno.

NOVO MESTO - Vprašanje kakovosti je odgovornost celotnega vodstva podjetja, ki mora stalno izpopolnjevati in spreminjati vse, kar vpliva na zadovoljstvo kupcev. Ne gre le za izboljševanje procesov, proizvodov in storitev, ampak tudi za upravljanje procesa spreminjanja. O uspešnem uvajanju sprememb so govorili na današnjem 22. dnevu kakovosti in inovativnosti.

LJUBLJANA - "Vlada bo nadaljevala z ukrepi, ki bodo gospodarstvu prijazni," je na 14. vrhu slovenskega gospodarstva obljubil predsednik vlade Marjan Šarec. Srečanje tradicionalno pripravljajo v Gospodarski zbornici Slovenije, letošnje je potekalo pod sloganom Slovenija gre naprej. Med več kot 450 udeleženci so bili tudi vodilni predstavniki gospodarskih družb iz jugovzhodne Slovenije.

METLIKA - V Klubu prijateljev metliške črnine si že petnajst let prizadevajo za večjo prepoznavnost belokranjskih vin in kulinarike ter širijo vinsko kulturo. Na čelu kluba je dolgoletnega predsednika Mirjana Kulovca zamenjala Tatjana Malešič.

NOVO MESTO - Demenca postaja vedno večji zdravstveni, socialni in finančni problem sodobne družbe. Ker število bolnikov hitro narašča, je ozaveščanje o bolezni ključnega pomena. V Domu starejših občanov Novo mesto so dopoldne odprli demenci prijazno točko.

MOKRONOG - V Mokronogu so podelili 120 činov gasilkam in gasilcem, ki so uspešno opravili 98-urni tečaj in si tako prislužili naziv gasilski častnik oziroma višji gasilski častnik.

NOVO MESTO - Na Višji strokovni šoli Šolskega centra Novo mesto si stalno prizadevajo za kakovost in aktualnost študijskih in obštudijskih vsebin. Na drugi konferenci Innova so tako predstavili zanimive teme in smernice iz elektrotehnike, mehatronike, informatike in strojništva.

SEVNICA - V sevniški občini teče postopek, v nekaterih primerih pa so ga že končali, za 11 sprememb na področju urejanja prostora, da bodo lahko občani in podjetja uresničili potrebe po novogradnji ali širitvi dejavnosti. Letos je bilo v občinskem proračunu za spodbude gospodarstvu in kmetijstvu namenjenih 160 tisoč evrov. Investicijska sredstva lokalne skupnosti pa so šla pretežno za izboljšanje infrastrukture.

NOVO MESTO - Novomeški mestni svetniki so na zadnji redni seji sprejeli strategijo opremljanja s komunalno infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode. V dokumentu sicer niso zajeta vsa naselja v mestni občini, za 22 območij pa vendarle opredeljuje, ali bo občina gradila javno omrežje ali bodo bolj smiselne male čistilne naprave.