NOVO MESTO - Osnovne šole so davi odprle vrata tretjini učencev devetletke, torej tistim iz prvega triletja. Dijaki zaključnih letnikov se lahko od danes z učitelji pripravljajo na zaključne in maturitetne izpite v razredu. Večina šolarjev pa bo nadaljevala izobraževanje na daljavo. Poglejmo utrip z dveh šol v novomeški občini.

NOVO MESTO - Na Glavni trg se jutri vrača Novomeška tržnica. Na stojnicah se bo predstavilo približno petnajst lokalnih ponudnikov ekološke in integrirane pridelave, na voljo bodo tudi hortikulturni in končni izdelki.

NOVO MESTO - Slovenska vojska v spomin na čas, ko so naborniki pred 29 leti vojaški rok začeli služiti v Sloveniji, danes praznuje svoj dan. Podobno kot v zadnjih letih ga tudi tokrat zaznamujejo prizadevanja za kadrovsko in materialno krepitev vojske.

NOVO MESTO - Medtem ko je na novomeškem šolskem centru vse pripravljeno na ponedeljkovo nadaljevanje pouka četrtih letnikov, pa so v minulih dneh beležili tudi vpise v njihove programe v prihodnjem šolskem letu. Kot pravi direktor Matej Forjan, so s številkami zelo zadovoljni.

DVOR PRI ŽUŽEMBERKU - Na Dvoru pri Žužemberku nameravajo obnoviti in dograditi Auerspergovo železarno, ki velja za enega najpomembnejših nekdanjih industrijskih obratov na Dolenjskem. Gre za dva milijona evrov vreden projekt, katerega cilj je ponovna oživitev območja, vodi pa ga ministrstvo za kulturo. Razpis so objavili trikrat.

TREBNJE - Med epidemijo covida-19 je bil v ospredju vseh prizadevanj cilj poskrbeti za ogrožene skupine državljanov, torej preprečiti okužbe najranljivejših, med katere sodijo tudi onkološki bolniki. Na nas se je obrnil eden izmed njih, recimo mu Franc, ker ne želi biti imenovan, ki je izpostavil problematiko prevozov na zdravljenje v Ljubljano.

VELIKI NERAJEC - Zaustavitev javnega življenja in negotovost glede potovanj v tujino nas usmerjata v spoznavanje lepot domačega kraja. Eden skritih biserov narave je Krajinski park Lahinja, kjer črnomaljska občina že od lani ureja učno pot Nerajski lugi. S projektom je luge sanirala in vzpostavila krajinsko sliko območja, kot je bila nekoč.

ŠMARJETA - V Šmarjeti se lahko že v kratkem nadejajo novega inovativnega turističnega produkta. Po vzoru žalske fontane piva ali denimo vinske fontane v Marezigah bo namreč prav v središču vasi zrasel tako imenovani izvir cvička. Turistična zanimivost hkrati predstavlja nekakšen uvod v širšo prenovo vaškega središča.

ŠENTJERNEJ - Če se ne bi ta čas pripravljali na vnovičen zagon pouka zaradi epidemije Covida-19, bi se v osnovnih šolah ukvarjali z drugimi pomembnimi zadevami, denimo s projekti, s katerimi bi izboljšali pogoje za delo učencev in zaposlenih. Kot poudarja ravnatelj šentjernejskega hrama učenosti Aljoša Šip, bi se najprej lotili energetske obnove matične in podružnične šole. Zdaj se bo vse to zamaknilo.

SOTESKA - V Soteski bo v soboto po skoraj dveh letih spet začel obratovati zbirno reciklažni center za topliško občino, ki je del komunalne infrastrukture v sklopu občinske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki. S tem bodo rešili težave občanov z odlaganjem kosovnih odpadkov iz gospodinjstev.

NOVO MESTO - Ena izmed tistih gospodarskih panog, ki najbolj čutijo epidemijo covida-19, je turizem. Koronavirus je namreč turizem dobesedno zaustavil, zato je izpad dohodka v tem času popoln. Udarec je še toliko hujši, ker so v tem času številni turistični ponudniki izgubili prihodek, ki so ga v preteklih letih dobili na račun velikonočnih in prvomajskih praznikov.