BRESTANICA - Čeprav so kulturni dogodki in prireditve v času koronavirusa povsem zastali, lokalne skupnosti tudi v tem obdobju skrbijo za svoje kulturne hrame, ki bodo prej ali slej spet lahko sprejeli obiskovalce. V Brestanici v teh dneh zaključujejo obrtniško-inštalacijska dela v tamkajšnjem kulturnem domu.

ČRNOMELJ - Črnomaljski občinski svetniki so na zadnji seji med drugim sprejeli Pravilnik o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v občini, ki ga do zdaj ni imela. Na tak način bodo vsem občanom omogočili enako finančno obremenitev za oskrbo s pitno vodo.

SEVNICA - Približuje se poletje in v Javnem zavodu KŠTM Sevnica, v katerem med drugim upravljajo s tamkajšnjim bazenom, upajo, da ga bodo, če bodo razmere dopuščale, za kopalce odprli konec junija. Seveda bodo morali upoštevati navodila pristojnih, ki pa se, kot vemo, iz dneva v dan spreminjajo.

MIRNA PEČ - V mirnopeški občini ta čas vodijo postopek drugih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta. Celotno gradivo so že poslali na ministrstvo za okolje in prostor. Kmalu pričakujejo prva mnenja nosilcev urejanja prostora. Temu sledijo občinska opredelitev do teh mnenj in morebitni popravki ter javna razgrnitev v poletnih mesecih.

ŠENTRUPERT - V Šentrupertu se veselijo nove podobe kraja. Konec aprila so obnovili še zadnji, 375-metrski odsek ceste skozi kraj. S tem je prenova državne ceste Slovenska vas – Šentrupert, ki je trajala skoraj deset let, končana.

NOVO MESTO - Naredili bomo vse, da bo ta naložba ob podpori evropskih sredstev izvedena v predvidenih rokih, je glede gradnje južnega dela tretje razvojne osi ob nedavnem obisku v dolenjski prestolnici zatrdil minister za okolje in prostor Andrej Vizjak. Z županom Gregorjem Macedonijem sta razpravljala o ključnih razvojnih projektih občine – ne le o tej pomembni prometnici, ampak tudi o regionalni kolesarski povezavi in bazenskem kompleksu v Češči vasi.

NOVO MESTO - V obnovljenem novomeškem mestnem jedru je danes začel voziti brezplačni električni avtobus, ki ga je občina poimenovala Leon po slavnem olimpioniku. Prvi se je z njim zapeljal prvi mož občine Gregor Macedoni.

ZLOGANJE - V Zloganju so bili letos vsi napori usmerjeni v pripravo tradicionalnega vseslovenskega druženja oglarjev. Zaradi znanih razlogov je bil dogodek v načrtovani množični obliki seveda odpovedan, a je prižig zdaj že tradicionalne in največje oglarske kope doslej kljub temu minil v nič manj prijetnem vzdušju.

NOVO MESTO - V sklopu nedavnega obiska v Novem mestu se je predsednik državnega zbora Igor Zorčič z županom Gregorjem Macedonijem dotaknil aktualnih projektov in perečih težav v mestni občini. Med drugim sta se mudila v Krajevni skupnosti Bučna vas, kjer je bilo v ospredju življenje oziroma sobivanje tamkajšnjih krajanov z romsko skupnostjo.

BRESTANICA - V Termoelektrarni Brestanica nadaljujejo s projektom zamenjave plinskih blokov, v sklopu katerega se bo v isti turbinski stavbi šestemu plinskemu bloku pridružil še sedmi. Gradnja sedmega bloka je ocenjena na dobrih 26,6 milijona evrov.

ČRNOMELJ - V črnomaljski občini je na gospodarskem področju med drugim v ospredju urejanje poslovne cone TRIS v Kanižarici. Potem ko so pred kratkim položili še zaključni sloj asfalta in izvedli manjša končna dela, so pridobili 475 metrov nove infrastrukture, s tem pa tudi boljše pogoje za razvoj poslovnih dejavnosti na tem območju.

LISCA - Tončkov dom na Lisci, ki je od leta 2014 v lasti sevniške občine, je bil v zadnjih mesecih deležen prenove strehe, novo podobo pa so dobili tudi predprostor, spominska soba in kuhinja. Danes je dom na veselje mnogih spet uradno odprl svoja vrata.