STRAŽA - Straški občinski svetniki so na včerajšnji seji med drugim sprejeli zaključni račun občine za lani. Realizacija je nižja od predvidene, tako na odhodkovni kot prihodkovni strani je znašala približno 3,8 milijona, je pojasnil župan Dušan Krštinc. Največji upad je – predvsem zaradi epidemije - pri naložbah, in sicer 44-odstoten, tako so investicijski odhodki lani znašali slab milijon tristo tisoč evrov.

DOLENJSKE TOPLICE - Topliški svetniki so – ko so na decembrski seji razpravljali o predlogu dvoletnega proračuna - izpostavili več, po njihovem za občino pomembnih naložb, ki bi se jih morali lotiti v prihodnje. Med temi je tudi gradnja novega vrtca. Marca so tako oddali vlogo na razpis ministrstva za šolstvo, ki jih je sicer nekoliko presenetil, pravi župan Franc Vovk, a seveda upajo na uspeh.

NOVO MESTO - Na današnji 25. marec so v ospredju matere, na katere se spomnimo z drobno pozornostjo ter jim izkažemo ljubezen, spoštovanje in hvaležnost. Mame sicer prvo tesno vez z otrokom spletejo z dojenjem. Na Mestni občini Novo mesto se zavedajo, da je podpora doječim materam in družinam na lokalni ravni izjemno pomembna, poudarja podžupanja Sara Tomšič. Zato se občina poteguje za naslov »dojenju prijazno mesto«.

JAMA - Pred skoraj tremi desetletji so člani novomeškega jamarskega kluba očistili tako imenovano Kotarjevo prepadno, naša televizija pa je posnela nagrajeni dokumentarni film o žalostnem vsakdanu dolenjskih jam. Z jamo, ki spada v Naturo 2000, imajo danes v Krajevni skupnosti Birčna vas velike načrte.

URŠNA SELA - Največja pridobitev na Uršnih selih v zadnjem letu je prenovljen zadružni dom. Lani konec januarja sta Mestna občina Novo mesto in stanovanjsko podjetje Zarja s podjetjem Malcom podpisala pogodbo za prenovo doma v večstanovanjsko stavbo. 70 odstotkov za okoli 500 tisočakov vredna dela je šlo iz občinske blagajne, ostalo pa je prispevala Zarja.

ŠENTJERNEJ - naj bi družini, ki jima je v ponedeljek popoldne zgorela hiša, popoldne prevzeli bivalni kontejner republiške civilne zaščite. Ostali so namreč brez strehe nad glavo, zato bi bila to začasna rešitev. A zaradi nesoglasij zaradi postavitve je tovornjak kontejner odpeljal nazaj v Ljubljano. Tako je dobrodelna gesta dobila klavrn epilog.

SEVNICA - Medtem ko se epidemiološka slika po državi v nekaterih regijah spet slabša in prehajajo v rdečo fazo, je ta v posavski glede na število okužb na 100.000 prebivalcev najbolj ugodna. Obiskali smo cepilni center Zdravstvnega doma Sevnica in preverli, kako poteka cepljenje, s katerim so začeli 27. decembra.

NOVO MESTO - Kolesarski klub Adria Mobil po pretekli sezoni, ki jo je zaznamovala epidemija koronavirusa in s tem tudi odpoved velikih tekmovanj, v sezono 2021 vstopa dodobra pomlajen. Že prve dirke bodo tako za ekipo Adrie Mobil poseben izziv, saj bodo lahko kolesarji svoje znanje in moč vnovič pokazali tudi na domačih cestah.

KRŠKO - Občanke in občani Krškega lahko do 15. aprila podajo svoje predloge, ki jih bodo, če bodo ustrezali merilom, uvrstili na glasovanje za izvedbo participativnega proračuna za leto 2022. To pomeni, da bodo pri razporejanju dela proračunskega denarja oziroma njegovi porabi sodelovali tudi sami.

MIRNA PEČ - Mirnopeški svetniki so na zadnji seji potrdili prvi rebalans letošnjega proračuna, ki so ga sicer sprejeli že decembra 2019 kot del dvoletnega proračuna. Prihodkov je po novem nekaj nad 6,6 in odhodkov malo več kot 6,5 milijona evrov, kar je približno 30-odstotno povečanje glede na sprejeti proračun. Kot poudarja župan Andrej Kastelic, predvsem na račun naložb.