GORENJE GRADIŠČE - V Občini Šentjernej se bodo občani 8. marca odpravili na volišča. Na nadomestnih županskih volitvah – potem ko je decembra odstopil Radko Luzar – se bosta pomerila dva kandidata. Kot je danes sporočila občinska volilna komisija, so namreč pravočasno prejeli dve kandidaturi in obe potrdili. Peter Cvelbar in skupina volivcev za župana predlagata Jožeta Simončiča, občinski odbor SLS pa v boju za dveinpolletni županski mandat podpira Franca Hudoklina.

NOVO MESTO - Leto 2020 bodo v novomeški občini zaznamovali z »novomeško pomladjo« pa tudi z 90-letnico predšolske vzgoje. Vrtec ima še danes enako poslanstvo: svoje vzgojne in izobraževalne naloge izpolnjevati skozi igro in skrbno načrtovane dejavnosti, izhajajoče iz potreb in razvojne stopnje otroka. V začetku marca bodo lahko starši za leto 2020/21 vpisovali otroke v vse novomeške javne vrtce.

KRŠKO - Ko so v Gen energiji skupaj s krško nuklearko pred osmimi leti začeli šolarje nagovarjati k energetskemu opismenjevanju s kvizom Mladi genialci, si niso predstavljali, da bodo zasvojili vso Slovenijo. Tokrat je sodelovalo 24 dijaških ekip, zmago je slavila ekipa elektrotehnikov Srednje poklicne in strokovne šole Krško, drugi so bili dijaki z Elektrotehniško-računalniške šole in gimnazije Ljubljana, tretji pa dijaki s Srednje strojne šole Maribor.

ČRNOMELJ - Med štirimi največjimi projekti, ki se jih namerava Občina Črnomelj lotiti letos, je poleg osnovnih šol in vrtca tudi dograditev kanalizacijskega omrežja v Črnomlju. Gospodinjstva z okrog 500 prebivalci na enajstih delih mesta namreč še vedno niso priključena na kanalizacijsko omrežje in čistilno napravo, dograjeno pred nekaj leti v sklopu projekta belokranjski vodovod.

MIRNA PEČ - V Mirni Peči so se srečali tamkajšnji gospodarstveniki in podjetniki ter s predstavniki občine, Območno obrtno-podjetniške zbornice Novo mesto in Razvojnega centra Novo mesto izmenjali mnenja glede stanja gospodarstva, razvojnih načrtov, želja in potreb. Pretežno kmetijska občina postaja zadnja leta, predvsem po zaslugi industrijske cone Dolenja vas, vse bolj gospodarsko zanimiva.

SEVNICA - Nekateri izdelki sevniških rokodelcev in živilski izdelki iz dopolnilne dejavnosti na kmetijah so prestali postopek preverjanja kakovosti in prejeli certifikat kakovosti kolektivne blagovne znamke Občine Sevnica. Preverjanje je potekalo prvič.

NOVO MESTO - V novomeški občini delajo nove korake proti trajnostnim oblikam mobilnosti. Potem ko so pred časom uvedli Rudija, električno vozilo za prevoz starejših, in je občanom že nekaj časa na voljo izposoja koles GoNM, zdaj vzpostavljajo še sistem souporabe avtomobilov. Gre za možnost uporabe električnega vozila brez stroškov lastništva in vzdrževanja.

ČRNOMELJ - V občini Črnomelj se bo v tem mesecu zvrstilo 18 različnih dogodkov v počastitev občinskega praznika. Med njimi letos skorajda ni rezanja trakov. Le prihodnji teden bodo namenu predali kilometer dolg sekundarni vodovod do naselja Pobrežje pri Adlešičih.

IVANČNA GORICA - Potem ko so ivanški svetniki na decembrski seji zavrnili podražitev komunalnih storitev, povezanih z oskrbo s pitno vodo ter z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami, so na včerajšnji seji oba predloga Javnega komunalnega podjetja Grosuplje podprli.

NOVO MESTO - V novomeškem Anton Podbevšek teatru letos pripravljajo štiri produkcije. APT-ov program tokrat oblikujejo okoli misli filozofa Mladena Dolarja – Hlapec raje preživi kot hlapec, kot da bi umrl kot gospodar.

LOČE - Gasilski pihalni orkester Loče letos praznuje 100 let neprekinjenega delovanja. V jubilejno leto so vstopili s koncertom, na katerem je bil gost tudi predsednik države Borut Pahor. Praznovanje bodo obeležili z različnimi prireditvami in bo trajalo vse do konca leta.