BIRČNA VAS - Na državni cesti v Birčni vasi urejajo obračališče. Dela so vredna dobrih 195 tisočakov, od tega Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo prispeva okoli 20, Mestna občina Novo mesto pa 80 odstotkov. Dela bodo predvidoma zaključena v sredini julija.

SEVNICA - Župani občin Mirna, Mokronog–Trebelno, Šentrupert, Trebnje in Sevnica so se dogovorili, da bodo v prihodnjih mesecih izoblikovali skupno pobudo za posodobitev regionalne ceste Trebnje–Mokronog–Boštanj in jo naslovili na vlado. Njena obnova bi – poudarjajo - prispevala h gospodarskem razvoju celotnega območja, k večji prometni varnosti in pretočnosti prometa ter dodatno povezala kraje Mirnske doline.

BELA CERKEV - Po dobrih treh mesecih so se ob upoštevanju varnostnih razdalj in drugih priporočil zdravstvene stroke na redni seji znova sestali šmarješki občinski svetniki, obravnavo 19 točk dnevnega reda pa končali v vsega dobri uri. Med drugim so tako z osmimi glasovi za in enim vzdržanim potrdili nove višje cene programov predšolske vzgoje v vrtcu Sonček.

SEMIČ - Nova Ljubljanska banka nadaljuje pred leti začeto optimizacijo poslovne mreže in s 15. junijem zapira še deset poslovalnic po Sloveniji. To so poslovalnice Bled, Lucija, Mislinja, Radenci, Stari trg, Šentvid, Poljanska in Tržaška v Ljubljani ter nam bližji na Senovem in v Semiču. V Semiču so nad odločitvijo ogorčeni in pravijo, da banke ne dajo.

NOVO MESTO - V sklopu Nacionalnega tedna prostovoljstva danes poteka Veseli dan prostovoljstva. Prostovoljci so dopoldne po večjih krajih v Sloveniji – tudi v Novem mestu - delili časopis Dobra dela ne potrebujejo reklame.

BREŽICE - Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice je uspešno kandidiral za sredstva, namenjena mladim. S projektom MI! - mladinski inkubator bodo mladim med 15. in 29. letom omogočili krepitev kompetenc skozi aktivno državljanstvo, s tem pa pripomogli k njihovi večji zaposljivosti.

SELA PRI ŠUMBERKU - Mrliška vežica v Selih pri Šumberku je bila večletna želja tamkajšnjih vaščanov. Potem ko je Občina Trebnje konec lanskega leta podpisala pogodbo za izgradnjo objekta z Javnim podjetjem Komunala Trebnje, so januarja stekla gradbena dela, ki jih te dni zaključujejo.

IVANČNA GORICA, ČRNOMELJ - Iz podjetja Akrapovič, v katerem izdelujejo izpušne sisteme, so sporočili, da je zaradi razmer na trgu, ki jih je povzročil koronavirus, prišlo do upada naročil in zmanjšanja prodaje, zato bodo morali prilagoditi poslovanje, tudi z zmanjševanjem števila zaposlenih.

ŠMARJE, ŠENTJERNEJ - Lokalna cesta Šmarje–Pleterje je že dolgo v zelo slabem stanju. Površina vozišča je prepredena z razpokami, obrabljena in posedena. Z obnovo, ki bo stekla v začetku junija, bo šentjernejska občina izboljšala prevoznost ceste, zagotovila lažje vzdrževanje odseka, odpravila poplavljanje nižje ležečih objektov ob večjih padavinah ter izboljšala splošno prometno varnost.

LESKOVEC, BRUSNICE - V Brusnicah in okoliških vaseh po tem, ko jim je pred leti neznosno smrdelo z bližnjega odlagališča odpadkov na Cerodu, zdaj živijo v sožitju z deponijo, pravi predsednik sveta krajevne skupnosti Ivan Kralj. V zakup so morali vzeti dnevni promet težkih tovornjakov, za kar pa občina krajevni skupnosti plačuje odškodnino. A kot poudarja Kralj, jih zadnja leta pesti še ena večja težava.