ŠENTJERNEJ - Jeseni 2018 so v Šentjerneju storili pomembne korake pri gospodarskem razvoju. Dokončali so namreč pomembno naložbo, širitev proizvodno storitvene cone Šentjernej – sever, ki obsega slabih 8 hektarov zemljišč. Vsa so razprodali in lokalna podjetja zdaj tam že gradijo nove poslovne prostore. Medtem pa se občina loteva še ureditve 4,7 hektarov velike industrijsko servisne cone Sejmišče.

TREBNJE - Med gradnjo avtoceste mimo Trebnjega je bilo veliko govora o ureditvi tako imenovanega križišča ipsilon v Štefanu, ki je znano po številnih prometnih nesrečah, nato pa je govor o ureditvi tega nevarnega križanja državnih cest zamrl. Lani je Občina Trebnje z Direkcijo za infrastrukturo pristopila k izgradnji potrebne infrastrukture.

NOVO MESTO - Tradicionalno bo na predvečer slovenskega kulturnega praznika v Novem mestu zadonela glasba Novomeškega simfoničnega orkestra Glasbene šole Marjana Kozine, ki letos praznuje že tri desetletja delovanja. S tem se v dolenjski prestolnici začenja tudi obeleževanje 100. obletnice Novomeške pomladi.

LJUBLJANA - Gospodarska moč družbe se meri tudi v potrošnji njenih prebivalcev. V Sloveniji so v novem tisočletju zaživela številna nakupovalna središča, kamor zahajajo tudi številni dolenjski, belokranjski in posavski kupci.

METLIKA - S ciljem približati bogato vinsko in prehransko ponudbo Bele krajine širši javnosti ter povezati lokalne ponudnike v skupno mrežo, se je Občina Metlika lotila 185 tisoč evrov vrednega projekta Hiša dobrot Bele krajine, sofinanciranega preko Lokalne akcijske skupine Dolenjske in Bele krajine, ki je v zaključni fazi.

PODBOČJE - Leseni most čez Krko na Brodu pri Podbočju je bil od sredine avgusta zaprt za ves promet, po delni obnovi pa so ga 9.januarja spet odprli, a le za osebni promet in z enosmernim režimom. Težave s šolskimi prevozi zato ostajajo enake, saj avtobus ne sme prečkati mosta. Na Občini Krško iščejo rešitev.

NOVO MESTO - Rdeča nit sedmega Dne inovativnosti TPV, na katerem Skupina TPV vsako leto predstavi svoje dejavnosti in dosežke na področju inovativnosti ter opozori na smernice in novosti, so bile pametne tovarne prihodnosti. Ob tej priložnosti so predstavili pet modulov za pametne tovarne, ki so jih razvili in jih z današnjim dnem začeli tržiti tudi navzven.

NOVO MESTO - Danes mineva 75 let od osvoboditve najbolj zloglasnega koncentracijskega taborišča Auschwitz. O slovenskih, tudi dolenjskih žrtvah ter preživelih taboriščnikih je na predavanju v Dolenjskem muzeju nedavno govoril zgodovinar Boris Hajdinjak.

ŠENTJERNEJ - V Gorenjem Maharovcu pri Šentjerneju se že kažejo končni obrisi novega križišča. Projekt je ključen z vidika varnosti predvsem šoloobveznih otrok, ki so na postajališču ob zelo prometni državni cesti, na kateri vozniki pogosto drvijo prek dovoljenih 90 kilometrov na uro, vstopali na šolski avtobus dobesedno na cesti.

MIRNA - Po večletnih pogajanjih z Elektrom Celje so na mirnski občini dosegli dogovor o ureditvi daljnovoda pod zemljo. S tem bodo ukinili zračno linijo 20-kilovoltnega daljnovoda, ki poteka skozi del naselja. Letos poteka izdelava projektne dokumentacije, smo izvedeli na občini.

KRŠKO - Osrednja tema enajste seje krškega občinskega sveta je bil predlog zakona o pokrajinah. Kot vemo, je lani Državni svet sprožil pobudo za ustanovitev pokrajin in prevzel koordinacijo za pripravo potrebne zakonodaje. Slovenijo naj bi razdelili na deset pokrajin, med katerimi je Posavje združeno z Zasavjem.

LJUBLJANA - Potem ko je pred dnevi svoj odstop napovedal obrambni minister Karl Erjavec in odstop v petek podal finančni minister Andrej Bertoncelj, je danes odstopil tudi predsednik vlade Marjan Šarec, ki pravi, da v danih razmerah ne more delati. S tem se je v slovensko zgodovino zapisal kot četrti premier, ki je odstopil s položaja. Naključne mimoidoče v Novem mestu smo vprašali, kaj menijo o tem.