SELA PRI ŠUMBERKU - Mrliška vežica v Selih pri Šumberku je bila večletna želja tamkajšnjih vaščanov. Potem ko je Občina Trebnje konec lanskega leta podpisala pogodbo za izgradnjo objekta z Javnim podjetjem Komunala Trebnje, so januarja stekla gradbena dela, ki jih te dni zaključujejo.

IVANČNA GORICA, ČRNOMELJ - Iz podjetja Akrapovič, v katerem izdelujejo izpušne sisteme, so sporočili, da je zaradi razmer na trgu, ki jih je povzročil koronavirus, prišlo do upada naročil in zmanjšanja prodaje, zato bodo morali prilagoditi poslovanje, tudi z zmanjševanjem števila zaposlenih.

ŠMARJE, ŠENTJERNEJ - Lokalna cesta Šmarje–Pleterje je že dolgo v zelo slabem stanju. Površina vozišča je prepredena z razpokami, obrabljena in posedena. Z obnovo, ki bo stekla v začetku junija, bo šentjernejska občina izboljšala prevoznost ceste, zagotovila lažje vzdrževanje odseka, odpravila poplavljanje nižje ležečih objektov ob večjih padavinah ter izboljšala splošno prometno varnost.

LESKOVEC, BRUSNICE - V Brusnicah in okoliških vaseh po tem, ko jim je pred leti neznosno smrdelo z bližnjega odlagališča odpadkov na Cerodu, zdaj živijo v sožitju z deponijo, pravi predsednik sveta krajevne skupnosti Ivan Kralj. V zakup so morali vzeti dnevni promet težkih tovornjakov, za kar pa občina krajevni skupnosti plačuje odškodnino. A kot poudarja Kralj, jih zadnja leta pesti še ena večja težava.

BRESTANICA - Čeprav so kulturni dogodki in prireditve v času koronavirusa povsem zastali, lokalne skupnosti tudi v tem obdobju skrbijo za svoje kulturne hrame, ki bodo prej ali slej spet lahko sprejeli obiskovalce. V Brestanici v teh dneh zaključujejo obrtniško-inštalacijska dela v tamkajšnjem kulturnem domu.

ČRNOMELJ - Črnomaljski občinski svetniki so na zadnji seji med drugim sprejeli Pravilnik o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v občini, ki ga do zdaj ni imela. Na tak način bodo vsem občanom omogočili enako finančno obremenitev za oskrbo s pitno vodo.

SEVNICA - Približuje se poletje in v Javnem zavodu KŠTM Sevnica, v katerem med drugim upravljajo s tamkajšnjim bazenom, upajo, da ga bodo, če bodo razmere dopuščale, za kopalce odprli konec junija. Seveda bodo morali upoštevati navodila pristojnih, ki pa se, kot vemo, iz dneva v dan spreminjajo.

MIRNA PEČ - V mirnopeški občini ta čas vodijo postopek drugih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta. Celotno gradivo so že poslali na ministrstvo za okolje in prostor. Kmalu pričakujejo prva mnenja nosilcev urejanja prostora. Temu sledijo občinska opredelitev do teh mnenj in morebitni popravki ter javna razgrnitev v poletnih mesecih.

ŠENTRUPERT - V Šentrupertu se veselijo nove podobe kraja. Konec aprila so obnovili še zadnji, 375-metrski odsek ceste skozi kraj. S tem je prenova državne ceste Slovenska vas – Šentrupert, ki je trajala skoraj deset let, končana.

NOVO MESTO - Naredili bomo vse, da bo ta naložba ob podpori evropskih sredstev izvedena v predvidenih rokih, je glede gradnje južnega dela tretje razvojne osi ob nedavnem obisku v dolenjski prestolnici zatrdil minister za okolje in prostor Andrej Vizjak. Z županom Gregorjem Macedonijem sta razpravljala o ključnih razvojnih projektih občine – ne le o tej pomembni prometnici, ampak tudi o regionalni kolesarski povezavi in bazenskem kompleksu v Češči vasi.

NOVO MESTO - V obnovljenem novomeškem mestnem jedru je danes začel voziti brezplačni električni avtobus, ki ga je občina poimenovala Leon po slavnem olimpioniku. Prvi se je z njim zapeljal prvi mož občine Gregor Macedoni.

ZLOGANJE - V Zloganju so bili letos vsi napori usmerjeni v pripravo tradicionalnega vseslovenskega druženja oglarjev. Zaradi znanih razlogov je bil dogodek v načrtovani množični obliki seveda odpovedan, a je prižig zdaj že tradicionalne in največje oglarske kope doslej kljub temu minil v nič manj prijetnem vzdušju.