TREBNJE - V Trebnjem so razglasili najboljše športnike občin Trebnje in Mirna. Športnik leta 2019 je postal rokometaš Staš Skube, športnica rokometašica Maja Vojnovič, ekipa pa Badmintonski klub Mirna.

ČRNOMELJ - V teh dneh mineva 32 let, odkar so v Črnomlju odprli dom starejših občanov in vanj sprejeli prvih 12 stanovalcev. Danes je dom, ki so ga obnovili in posodobili, polno zaseden. Beležijo pa tudi čakalne vrste, je na slovesnosti, ki so jo pripravili ob jubileju, dejala direktorica doma.

NOVO MESTO - Da so veščine podjetništva pomembne za prihodnost mladih, se zavedajo mnogi osnovnošolci, dijaki in študentje. V Razvojnem centru Novo mesto so jih tako drugič povabili na regijsko tekmovanje za najboljšo podjetniško idejo POPRI. Projekt so pred 16 leti zasnovali v Primorskem tehnološkem parku, pred petimi leti pa je postal vseslovenski.

METLIKA - Občina Metlika je iz naslova razvoja regije že lani uspela pridobiti milijon in pol evrov za ureditev dveh poslovnih con in kanalizacijskih sistemov v mestu Metlika. Vseh treh projektov se bodo lotili v letošnjem letu.

SEVNICA - Potok Sevnična, ki s Planine priteka v Sevnico in se pri tovarni Tanin zliva v Savo, je ob naraslih vodah povzročil že veliko škode. Občina Sevnica in Direkcija republike Slovenije za vode sta pripravili ustrezno dokumentacijo za sanacijo brežin potoka na obrobju mesta, imenovanem Šmarje. Dela na terenu bodo začeli v kratkem, saj so danes z izvajalcem podpisali tripartitno pogodbo.

KRŠKO - Letos mineva 500 let, odkar se je v Brestanici rodil prvi slovenski slovničar Adam Bohorič. V Kulturnem domu Krško so skupaj s partnerji, med katerimi je tudi posavska podružnica protestantskega društva, zasnovali program praznovanja Bohoričevega leta.

NOVO MESTO - Slovenska in tuja podjetja, ki poslujejo v Sloveniji, so se z novim letom soočila z več zakonskimi novostmi, tudi z višjo minimalno plačo. O tej in drugih aktualnih temah so se udeleženci na povabilo kadrovske agencije Adecco v januarju in februarju pogovarjali na šestih poslovnih zajtrkih, tudi v Novem mestu.

IVANČNA GORICA - Nadzorni odbor Občine Ivančna Gorica je v letu 2019 opravil nadzor s področij devetih javnih razpisov za dodeljevanje proračunskega denarja za leto 2018. Vsebinskih nepravilnosti ni odkril.

TREBNJE - Knjižnica Pavla Golie Trebnje se sooča z veliko prostorsko stisko. Dolgoročno rešitev predstavlja izgradnja nove knjižnice, ki je načrtovana v sklopu kulturnega centra, kratkoročno pa so težave rešili s selitvijo upravne in strokovnih služb ter arhiva v nove prostore. Knjižnica tako zdaj deluje na treh lokacijah.

POBREŽJE - V občini Črnomelj se lahko pohvalijo, da ima kar 98 odstotkov njihovih občanov dostop do zdrave pitne vode iz vodovodnega omrežja. Zdaj so slovesno namenu predali še zadnji kilometer vodovoda v Krajevni skupnosti Adlešiči.