SEVNO - Društvo psoriatikov Slovenije z okrog dva tisoč člani že okroglih 40 let povezuje in nudi pomoč ljudem, obolelim za psoriazo oziroma luskavico ter osvešča širšo javnost o tej dedno pogojeni bolezni z vidnimi kožnimi žarišči. Da je stiske, ki pogosto spremljajo to vseživljenjsko bolezen, mnogo lažje premagovati v družbi ljudi s podobnimi težavami, je bilo dobro vidno na tradicionalnem prednovoletnem srečanju.

LISCA - Odkar je Občina Sevnica od planincev dobila v last Tončkov dom na Lisci, vsako leto nekaj denarja nameni za njegovo obnovo. V minulih petih letih sta bili večji naložbi ureditev učilnice v nekdanjem krokarskem kotičku v kleti objekta in obnova jedilnice. Zdaj je na vrsti streha.

ČRNOMELJ - Skoraj dve leti sta minili, odkar so se v Črnomlju v okviru partnerskega projekta »kulTura«, ki ga v 85 odstotkih sofinancira EU, lotili celovite obnove ceste Mirana Jarca in dela ulice Lojzeta Fabjana v starem mestnem jedru Črnomlja. Dela so končno zaključili in jih konec minulega tedna predali namenu.

NOVO MESTO - S prihodom Miklavža in prižigom lučk so v marsikaterem kraju zakorakali v tako imenovani veseli december - včeraj tudi v Novem mestu, kjer z različnimi dogodki vabijo na letos prenovljeni Glavni trg.

SEVNO - December je še bolj kot ostali meseci v znamenju dobrodelnosti. Veliko pozornosti ji namenijo tudi na šolah, na katerih v prednovoletnem času pripravijo dobrodelne bazarje.

SEMIČ - Semiški občinski svetniki so na zadnji seji obravnavali poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta osnovne šole, iz katerega je razvidno, da so v minulem šolskem letu izvedli vse načrtovane dejavnosti in dosegli 97,5-odstotni učni uspeh, kar je bolje kot lani.

NOVO MESTO - Delavci novomeške komunale se redno ukvarjajo z odmaševanjem črpalk v črpališčih odpadnih voda, zamašenimi cevovodi in povečanim številom glodavcev v kanalizaciji, sploh v mestnem okolju. K tem največ prispeva malomarnost občanov, ki se ne obremenjujejo s tem, kaj vse zmečejo v kanalizacijo.

ZALOG - Slabi dve leti in pol minevata od uničujočega požara na območju nekdanje opekarne v Zalogu, kjer je zagorelo v obratu za zbiranje in predelavo odpadkov Ekosistemi. Še danes se tam kopičijo vreče odpadkov, ki naj bi jih po pogodbi odpeljali delavci krškega Kostaka ter podizvajalci iz podjetij Surovina in Saubermacher Slovenija. Preverili smo, ali se držijo rokov odvoza.

VRBINA, KRŠKO - Z gradnjo spodnjesavskih elektrarn je Posavje dobilo poplavno varnost, ki pa bo v celoti zagotovljena šele z izgradnjo mokriške hidroelektrarne. Društvo za preučevanje rib je doseglo razveljavitev že izdanega okoljskega soglasja in postopek ponovnega odločanja je zastal. Kot je danes na obisku v Infri dejal minister Simon Zajc, država ne predvideva nobenih posebnih ukrepov za pospešitev odločitve glede Mokric. Poglejmo.

KRŠKO - Posavje pa bo prihodnje leto dobilo potujočo knjižnico. Zanjo je Valvasorjeva knjižnica Krško kot nosilka projekta prejela prvo donacijo. Podjetje A1 je namreč darovalo deset tisoč evrov za nakup mladinske literature.