NOVO MESTO - V večini vinogradov vinorodnega okoliša Dolenjska pridelujejo grozdje za cviček PTP. Čeprav je to vino po prepoznavnosti in priljubljenosti med pivci še vedno zelo visoko, povpraševanje in prodaja že nekaj let ostajata na enaki ravni. Morda bo kmalu drugače.

ŽUŽEMBERK - Na območju nekdanjega peskokopa v Žužemberku bodo prihodnje leto zgradili gasilski poligon, ki bo namenjen praktičnemu usposabljanju gasilcev dolenjske regije. Na tamkajšnji občini so danes podpisali pogodbo za sanacijo in predpripravo zemljišča Klek.

KRŠKO - Krški svetniki so brez večje razprave potrdili predlog občinskih proračunov za naslednji dve leti, kar zagotavlja nemoteno delo že z začetkom novega leta in odpira pot tudi za leto 2021. Proračun za prihodnje leto je težak 39 milijonov evrov, za 2021 pa slabih 40 milijonov.

NOVO MESTO - Novomeška občina kot ustanoviteljica bo Zavodu za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto za delno kritje izgube iz leta 2018, ki jo je pridelal v višini dobrih 194 tisoč evrov, iz letošnjega proračuna namenila petdeset tisočakov, so sklenili mestni svetniki.

SEMIČ - Kulturni center Semič bo 29. decembra prizorišče zgodovinskega dogodka - premierne uprizoritve prve opere na svetu, napisane za tamburaški orkester, z naslovom Ambrož in Katarina, ki je nastala pod peresom skladatelja Gregorja Zagorca.

NOVO MESTO - V torek smo obeležili mednarodni dan človekovih pravic. Da so te kratene tudi v primeru novomeške družine, opozarjajo številne nevladne organizacije po državi. V začaranem krogu birokratskega mlina in azilantske politike sta se znašla Novomeščanka in njen partner.

NOVO MESTO - V Krki so popoldne podelili certifikate nacionalnih poklicnih kvalifikacij 108 sodelavcem, ki so v letu 2018 in 2019 sklenili preverjanje in potrjevanje za tri poklicne kvalifikacije v farmacevtski industriji. Pridobili so nacionalno veljavno listino, ki opredeljuje njihovo strokovno usposobljenost za delo v farmacevtski industriji.

ŠENTRUPERT - Na dnevnem redu občinske seje v Šentrupertu je bil predlog proračuna občine za leto 2020. A ga zaradi pomanjkljivo pripravljenega gradiva sploh niso obravnavali.

ŠENTJERNEJ - Skoraj pet ur trajajoča seja občinskega sveta Občine Šentjernej se je končala v prijetnem duhu. Svetniki so nazdravili s šampanjcem, a ne zato, ker so v drugem branju potrdili predlog proračuna za prihodnje leto, ampak so se s tem poslovili od Radka Luzarja, ki 19. tega meseca odstopa z mesta župana. Občino je vodil en mandat in dobil še drugega, a po letu dni izstopa iz politike.

KRŠKO - V Posavju teče projekt LAS Ribe na šolskih krožnikih s ciljem v šolski prehrani povečati delež lokalno vzgojenih sladkovodnih rib. Ob štirih šolah v projektu sodeluje tudi Ribogojstvo Goričar iz kostanjeviške občine, največji slovenski gojitelj rib. Njihova letna pridelava znaša 350 ton, 20 odstotkov od tega jih danes prodajo šolam. S tovrstnimi projekti pa prodaja šolam narašča.

NOVO MESTO - Programsko obdobje 2014-2020 se postopoma končuje, s tem pa tudi javni pozivi Lokalne akcijske skupine Dolenjske in Bele krajine. V teh letih so potrdili 41 projektov, od tega jih je 13 izvedenih, 14 v izvajanju, sedem jih čaka na potrditev na Agenciji za kmetijske trge, sedem na ministrstvu za gospodarstvo, je povedala Jožica Povše iz Razvojnega centra Novo mesto. Iz evropskih skladov so doslej razdelili dva milijona in pol, zdaj pa je odprt še peti javni poziv.