STIČNA - Festival Stična praznuje dvajset let. Njegovo poslanstvo je s predstavitvijo vrhunske domače in tuje ustvarjalnosti širiti obzorja ter spodbujati medkulturni dialog in domačo ustvarjalnost.

KRŠKO, SEVNICA - Varstveno delovni center Krško – Leskovec je bil med prvimi v Sloveniji z organiziranim varstvom za starejše z motnjo v duševnem razvoju. Od tega je 40 let. Jubilej so obeležili s prireditvijo v Kulturnem domu Krško.

MIRNA - V podjetju Bartog so že pred leti odkupili celotno območje nekdanjega Preventa na Mirni, kjer so imeli do selitve v sodoben logistični center v Mirni Peči tudi svoje skladišče. Del tega območja bo občina preuredila v vrtec s knjižnico in glasbeno šolo, dve tretjini pa ostanejo podjetju Bartog.

MIRNA PEČ - Po zaključku suhokranjskega vodovoda, ki je minula leta najbolj bremenil občinski proračun, bodo v Občini Mirna Peč v prihodnjih letih največ denarja namenili obnovi glavnih dovoznih cest do večjih naselij.

ŠKOCJAN - V škocjanski občini so se letos nadejali začetka še ene naložbe, ključne za tamkajšnji gospodarsko tehnološki center v Dobruški vasi. Brez prepotrebnega krožišča namreč občina za poslovno cono ne more dobiti uporabnega dovoljenja. A zapletlo se je pravzaprav tik pred sklepnim dejanjem, na katerega v Škocjanu čakajo že več kot desetletje, pri izbiri izvajalca del.

NOVO MESTO - V Novem mestu so lani ob 120-letnici rojstva Leona Štuklja praznovali Štukljevo leto, v katerem so med drugim v Dolenjskem muzeju odprli razstavo Leon 120 let. Ob zaključku razstave je danes njegova hči Lidija Pauko podpisala donatorsko pogodbo o prenosu zapuščine svojega očeta v trajno last Dolenjskemu muzeju.

ŠENTJERNEJ - Občina Šentjernej je daleč naokoli prepoznavna po petelinu, konjih, pesmi, cvičku in gostoljubnosti občanov. A vse to ni dovolj, da bi se občina v turističnem smislu zadovoljivo razvijala. Morda bo k temu prispevala desetletna strategija razvoja turizma, ki bo predvidoma decembra nared.

SEVNICA - Slabih 18 milijonov evrov znaša predlog sevniškega proračuna za prihodnje leto. Največji porabnik so tako imenovane družbene dejavnosti, kot so otroško varstvo, šolstvo, sociala, za kar bo šlo skoraj osem milijonov. Za naložbe ostaja pet milijonov, ki bi jim glede na pobude iz splošne razprave občinski svet dodal še enkrat toliko, če bi bilo možno.

NOVO MESTO - Vprašanje kakovosti je odgovornost celotnega vodstva podjetja, ki mora stalno izpopolnjevati in spreminjati vse, kar vpliva na zadovoljstvo kupcev. Ne gre le za izboljševanje procesov, proizvodov in storitev, ampak tudi za upravljanje procesa spreminjanja. O uspešnem uvajanju sprememb so govorili na današnjem 22. dnevu kakovosti in inovativnosti.

LJUBLJANA - "Vlada bo nadaljevala z ukrepi, ki bodo gospodarstvu prijazni," je na 14. vrhu slovenskega gospodarstva obljubil predsednik vlade Marjan Šarec. Srečanje tradicionalno pripravljajo v Gospodarski zbornici Slovenije, letošnje je potekalo pod sloganom Slovenija gre naprej. Med več kot 450 udeleženci so bili tudi vodilni predstavniki gospodarskih družb iz jugovzhodne Slovenije.

METLIKA - V Klubu prijateljev metliške črnine si že petnajst let prizadevajo za večjo prepoznavnost belokranjskih vin in kulinarike ter širijo vinsko kulturo. Na čelu kluba je dolgoletnega predsednika Mirjana Kulovca zamenjala Tatjana Malešič.