KLEVEVŽ - Občani Šmarjeških Toplic z okolico se v vročih poletnih mesecih po osvežitev radi odpravijo v Klevevž, a so v zadnjem obdobju tamkajšnji naravni termalni vrelec še bolj množično začeli odkrivati obiskovalci od drugod. Z namenom urediti biser narave se je občina prijavila na razpis in za urbano opremo, ki so jo ob občinskem prazniku predali namenu, pridobila dobrih 30 tisoč evrov nepovratnih evropskih sredstev.

SEVNICA - Sevniški svetniki so na zadnji seji med drugim obravnavali polletno poročilo o izvrševanju proračuna, prav tako pa so se seznanili z rezultati projekta "Sobivam, sodelujem, soodločam" v okviru participativnega proračuna za leto 2021.

MIRNA PEČ - Mirnopeški občinski svetniki so na zadnji seji med drugim obravnavali rebalans proračuna za tekoče leto. Poglavitne spremembe se nanašajo na prenos neporabljenih sredstev in prevzetih obveznosti iz leta 2019 ter na spremembe v izvajanju naložb, ki se nadaljujejo v letu 2020 oziroma so na novo vključene v letošnji proračun.

NOVO MESTO - Novomeški mestni svetniki so na včerajšnji redni seji precej pozornosti namenili enemu od ključnih projektov, ki jih občina snuje za prihodnje - bazenskemu kompleksu in z njim povezanim dopolnjenim osnutkom odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Športno-rekreacijski park Češča vas. Občinski svet je že pred dvema letoma proučil možne lokacije novega bazena in kot najprimernejšo opredelil Češčo vas.

KOSTANJEVICA NA KRKI - Med kostanjeviško in krško občino bodo v naslednjih štirih letih zgradili oziroma uredili novo kolesarsko povezavo. Kostanjeviški svetniki so na izredni seji nekaj milijonski naložbi z večino glasov dali zeleno luč.

SEMIČ - Semiška občinska uprava je uvedla participativni proračun, ki bo omogočil uresničevanje naložbenih predlogov občanov. Do 21. oktobra imajo ti čas, da oddajo svoj projektni predlog. Posebna komisija bo izbrala ustrezne, nato pa bodo občani glasovali o najprimernejših.

ŠENTJERNEJ - V Občini Šentjernej nadaljujejo komunalno opremljanje naselij. Včeraj so namreč podpisali pogodbo za izvedbo projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju reke Krke - Občina Šentjernej. Uredili bodo sistem kanalizacije v aglomeraciji Vrh pri Šentjerneju, edini v občini z več kot dva tisoč populacijskimi enotami.

NOVO MESTO - Davi so v novo, a negotovo študijsko leto, po osnovnošolcih in dijakih, zakorakali še študentje. Vsem 60.600 študentom, od tega 13.400 novincem, je skupno to, da bo letos manj predavanj na višje- in visokošolskih ustanovah ter fakultetah, več bo študija pred računalnikom, manj bo tudi študentskih druženj. Preverili smo utrip na novomeški univerzi.

GRABROVEC - V Klubu prijateljev metliške črnine so za svoje člane tudi letos pripravili tradicionalno klubsko trgatev. Tokrat so se zbrali na Grabrovcu pri Metliki, v Črničevih vinogradih, ki jih obdeluje Anton Vinopivec iz Drašičev.