METLIKA - V Klubu prijateljev metliške črnine si že petnajst let prizadevajo za večjo prepoznavnost belokranjskih vin in kulinarike ter širijo vinsko kulturo. Na čelu kluba je dolgoletnega predsednika Mirjana Kulovca zamenjala Tatjana Malešič.

NOVO MESTO - Demenca postaja vedno večji zdravstveni, socialni in finančni problem sodobne družbe. Ker število bolnikov hitro narašča, je ozaveščanje o bolezni ključnega pomena. V Domu starejših občanov Novo mesto so dopoldne odprli demenci prijazno točko.

MOKRONOG - V Mokronogu so podelili 120 činov gasilkam in gasilcem, ki so uspešno opravili 98-urni tečaj in si tako prislužili naziv gasilski častnik oziroma višji gasilski častnik.

NOVO MESTO - Na Višji strokovni šoli Šolskega centra Novo mesto si stalno prizadevajo za kakovost in aktualnost študijskih in obštudijskih vsebin. Na drugi konferenci Innova so tako predstavili zanimive teme in smernice iz elektrotehnike, mehatronike, informatike in strojništva.

SEVNICA - V sevniški občini teče postopek, v nekaterih primerih pa so ga že končali, za 11 sprememb na področju urejanja prostora, da bodo lahko občani in podjetja uresničili potrebe po novogradnji ali širitvi dejavnosti. Letos je bilo v občinskem proračunu za spodbude gospodarstvu in kmetijstvu namenjenih 160 tisoč evrov. Investicijska sredstva lokalne skupnosti pa so šla pretežno za izboljšanje infrastrukture.

NOVO MESTO - Novomeški mestni svetniki so na zadnji redni seji sprejeli strategijo opremljanja s komunalno infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode. V dokumentu sicer niso zajeta vsa naselja v mestni občini, za 22 območij pa vendarle opredeljuje, ali bo občina gradila javno omrežje ali bodo bolj smiselne male čistilne naprave.

NOVO MESTO - V Dolenjskem muzeju v Novem mestu so bogatejši za strokovno monografijo, ki predstavlja prvič zbrane podatke in ugotovitve več kot tridesetletnega raziskovalnega dela na enem največjih prazgodovinskih grobišč v Evropi, na arheološkem najdišču Kapiteljska njiva v Novem mestu.

JELŠEVNIK - Črna človeška ribica je edinstvena jamska dvoživka, ki živi zgolj v kraškem podzemlju Bele krajine, na vsega slabih deset kvadratnih kilometrov velikem območju. Oktobra 1986 so jo odkrili v izviru Dobličice, nekaj let zatem še v Jelševniku pri Črnomlju. Prizadevanje za ohranitev te živalske vrste je bilo osnovni motiv za projekt predstavitve in varstva človeške ribice v Beli krajini, ki ga s partnerji izvajajo na izletniški kmetiji Zupančič.

IVANČNA GORICA, ŠENTRUPERT - Kot smo že poročali, so spremembe pri financiranju medobčinskih uprav prinesle ustanavljanje novih skupnih občinskih uprav. Država namreč spodbuja več skupnih nalog v več občinah. V Ivančni Gorici so zato na včerajšnji seji v drugem branju potrdili odlok o ustanovitvi organa Skupna občinska uprava 5G.

MOKRONOG, PUŠČAVA - Občina Mokronog-Trebelno načrtuje ureditev infrastrukture v Poslovni coni Puščava. Naložba je ocenjena na slabih 550 tisoč evrov, od tega pričakujejo 438 tisočakov sredstev za razvoj regij, ostalo gre iz občinske blagajne. Še ta mesec bi radi objavili razpis za izbiro izvajalca, ki bo gradil infrastrukturo.

KRŠKO - V Posavju so bili uspešni pri črpanju evropskih sredstev za tako imenovane projekte Park and Ride, ki v želji, da bi ljudje več uporabljali javni prevoz, zagotavljajo ustrezna parkirišča za prestop iz osebnega avtomobila na vlak ali avtobus. V Sevnici so uredili parkirišče ob železniški postaji, delajo pa ga tudi v Krškem.

METLIKA - V Metliki so slovesno namenu predali novo povezovalno cesto, ki vodi do tamkajšnje osnovne šole, oziroma tako imenovano šolsko obvoznico, ki bo izboljšala prometno varnost šoloobveznih otrok ter omogočila lažji, hitrejši in varnejši dostop do šole.