KRŠKO - Krški občinski svetniki so na zadnji seji med drugim sprejeli predlog sklepa o spremembi cene programov v vrtcih od prvega septembra in o višini dodatnega znižanja plačil staršev za vrtec za naslednje šolsko leto. V krških vrtcih bo s prvim septembrom v 71 oddelkih predvidoma 1164 otrok, do konca februarja 2021 pa bo vključenih še 70.

NOVO MESTO - Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto bo od prvega avgusta vodil dozdajšnji vršilec dolžnosti Aleš Makovac, so na včerajšnji seji sklenili mestni svetniki. Čeprav so bili v ožjem izboru štirje kandidati in je Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na ponedeljkovi seji sodeč po glasovanju bolj prepričal teniški trener Dušan Hočevar, pa so imeli svetniki na mizi predlog za potrditev Makovca.

OTOČEC - V luči zadnjih poslabšanj epidemioloških razmer na Hrvaškem zaradi koronavirusa, ki posledično vpliva na stanje tako pri nas kot v širši regiji, sta se popoldne na Otočcu sestala slovenski in hrvaški premier Janez Janša in Andrej Plenković. Dogovorila sta se, da bosta državi v boju proti virusu v prihodnje delovali skupaj.

ČEŠČA VAS - V konjeniškem športnem centru v Češči vasi tudi letos prirejajo tabore za otroke, pa tudi za odrasle s posebnimi potrebami iz Zveze Sožitje. Upajo, da bodo lahko izvedli vse načrtovane, čeprav se lahko stanje zaradi koronavirusa kaj hitro spremeni. V tem tednu pri njih uživa na počitnicah druga skupina otrok, s katero smo preživeli del dopoldneva.

LJUBLJANA - Evropa je zgodovinsko pogojeno vinska celina in vino je sestavni del evropske kulture in njene identitete. Slovenija je del te zgodbe. Kako preprečiti propadanje vinogradniške panoge v Sloveniji? Vprašanje, ki je po korona krizi spodbudilo slovenske viteze vina - člane Evropskega reda vitezov vina – da so o tem na Ljubljanskem gradu tudi javno govorili.

SEVNICA - Na zadnji občinski seji so se sevniški svetniki seznanili s projektom priprave protihrupnih zaščit ob železnici skozi občino. Hrup je namreč na določenih območjih ob železnici precej moteč.

NOVO MESTO - V novomeški občini so leta 2014 ustanovili svet za določitev funkcionalnih zemljišč, ki je začel svoje delo z ničle, pravi njegov predsednik Primož Skubic. V vseh letih delovanja pa ocenjuje, da jim je uspelo urediti več kot 60 odstotkov zemljišč. V občini računajo, da bodo funkcionalna zemljišča v popolnosti uredili do leta 2022.

OTOČEC - Delničarji Krke so na današnji skupščini na Otočcu odločali o izplačilu dividend za lansko leto. Nadzorni svet in uprava sta jih predlagata v višini 4,25 evra bruto na delnico, kar je za tretjino več kot leto prej.

NOVO MESTO - Kljub ukrepom in priporočilom, ki jih morajo za zajezitev okužb s koronavirusom upoštevati tudi organizacije in društva, pa ta v poletnem času vseeno pripravljajo počitniške delavnice za otroke. Eno takšnih smo obiskali v Parku Rastoče knjige pri novomeški knjižnici Mirana Jarca.

ČRNOMELJ - Parkiranje v mestih postaja zaradi neustreznosti trenutnega parkirnega in prometnega sistema vedno večja težava. Te se pojavljajo v večini mest, izjema ni niti Črnomelj. Da bi sprostili parkirna mesta za občane, ki želijo v mestnem jedru opraviti katero od storitev, so na občini sprejeli nov odlok o prometni ureditvi.

ŠENTRUPERT, SLOVENSKA VAS - Potem ko so v Šentrupertu z odprtjem obnovljene ceste skozi središče kraja dobili urejeno vpadnico in lepšo podobo, so cilji te pa tudi drugih občin mirnske doline v prihodnje usmerjeni v nove cestne naložbe. Z državno direkcijo se bodo tako še naprej usklajevali glede pomembne prometne povezave Mirna-Mokronog.

BREŽICE - Brežiški občinski svetniki so na zadnji seji podprli županov predlog in sprejeli sklep o prekinitvi najemne pogodbe za tamkajšnji vodovodni stolp, ki občini omogoča, da z najemnikom sporazumno prekine leta 1999 sklenjeno pogodbo za 50-letni najem stolpa.