ČRNOMELJ - Skozi fotografski objektiv skrivnostni svet ptic že vrsto let spremlja Belokranjec Samo Jerele, član Foto kluba Črnomelj. Razstava njegovih fotografij je od nedavnega na ogled v ptičji opazovalnici v Krajinskem parku Lahinja.

NOVO MESTO - V obnovljeni hiši na Bregu v novomeškem mestnem jedru so v začetku leta odprli podeželsko-izobraževalni center, v katerem so uredili učilnice in trgovino z lokalnimi izdelki, stavba pa naj bi bila ustvarjalnica zamisli v središču mesta. Po slabem letu od odprtja centra smo se pozanimali, kako ta dejansko živi. Žal je epidemija zarezala tudi v njihove načrte.

VELIKE MALENCE - Konec oktobra so v brežiški občini začeli obnavljati odsek lokalne ceste Velike Malence – Vrhovska vas v dolžini 900 metrov. Gre za celovito obnovo vozišča z zamenjavo spodnjega ustroja ceste, ureditvijo odvodnjavanja meteornih voda in utrditvijo bankin, ki bo prispevala k večji prometni varnosti.

NOVO MESTO - V Novem mestu naj bi prihodnji teden stekla dela na Topliški cesti med Portovalom in odcepom za Ulico Slavka Gruma. Župan Gregor Macedoni je namreč včeraj s predsednikom uprave CGP Martinom Gosenco podpisal pogodbo za izgradnjo kolesarske steze na tem odseku. Dela naj bi zaključili do konca marca prihodnje leto.

ŠENTJERNEJ - Šentjernejski občinski svetniki so na sinočnji izredni seji potrdili tretji rebalans proračuna za letos, vezan na odkup koncesije za izvajanje javne službe zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda. Skoraj deset let stara koncesijska pogodba je za občino finančno neugodna ali celo škodljiva, je ugotovil že prejšnji občinski svet, novi pa mu pritrjuje. Občina je zdaj v sklepni fazi postopka odkupa, je svetnike seznanil župan Jože Simončič.

NOVO MESTO - Občutek tesnobe, strahu in nemoči v tem času je manjši, če veš, da nisi sam. Vsekakor že majhna pozornost polepša dan in preusmeri tesnobne misli. Pismo je lahko takšna drobna pozornost.

SEMIČ - Prostran svet, v katerem je živela naša družba, se je z razglasitvijo epidemije nepredstavljivo zožil. Vsakodnevne rutine so se porušile, odnosi med nami pa čez noč predrugačili. Pri soočenju z negotovostjo in tesnobo igra pomembno vlogo tudi duhovna oskrba.

KRŠKO, BRESTANICA - V krški občini spodbujajo gradnjo kolesarskih poti in povezav med kraji. Ena takih je ureditev več kot tri kilometre dolge povezave na lokalni cesti Videm-Brestanica kot sistem deljene površine, pri čemer imajo prednost kolesarji.

ŠENTRUPERT - Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je finančno podprla komunalno opremljanje Obrtno podjetniške cone Šentrupert v višini slabih 440 tisočakov. S tem je vse nared za začetek del, ki naj bi stekla v kratkem.

NOVO MESTO - Samozaposleni in mikro podjetja z enim do štirimi zaposlenimi se lahko še v tem tednu prijavijo na javni poziv ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za pridobitev brezplačnih zaščitnih mask. Te bodo prijaviteljem na voljo na 62 območnih obrtno-podjetniških zbornicah po vsej Sloveniji.

 

NOVO MESTO - Potem ko je davi stekel pouk na daljavo še za osnovnošolce, so se mnogi od njih znašli v stiski, a ne le zaradi morebitnih tehničnih pomanjkljivosti, kot je manko računalnikov, ampak tudi zato, ker so vsaj v šoli dobivali tople obroke hrane. V občinah so socialno šibkejšim družinam prišli naproti z možnostjo prijave za topel obrok. Preverili smo, kakšen je odziv v mestni občini.

NOVO MESTO - Že nekaj zadnjih let so gobarske sezone - razen izjem - slabše, kot jih pomnijo zvesti ljubitelji gobarjenja. Tudi letos ni v izobilju gob, ki jih ljudje običajno najbolj nabirajo - denimo jurčkov in lisičk - a to ne pomeni, da se ni vredno odpraviti v bližnji ali bolj oddaljen gozd, zagotavljajo člani Gobarskega društva Novo mesto.