ŠKOCJAN - Stara sušilnica sredi Škocjana, v kateri je prej imela poslovalnico Kmetijska zadruga Krka, po njenem zaprtju in s poznejšo prodajo pa je stavba in pripadajoče zemljišče prešlo v last škocjanske občine, danes, tudi zaradi vse bolj klavrne podobe, nič kaj ne pripomore k zgledni podobi kraja. A naj bi se spremenilo tudi to, saj v Škocjanu na njenem mestu načrtujejo izgradnjo večnamenskega kulturnega doma.

BREŽICE - V Brežicah se že ves mesec vrstijo prireditve v čast občinskemu prazniku, ki ga obeležujejo prav danes v spomin na ustanovitev Brežiške čete. Na svečani seji v viteški dvorani pa so včeraj podelili priznanja za zasluge v dobro skupnosti.

NOVO MESTO - V dvajsetih letih so iz sredstev sklada za pomoč ljudem v stiski pri Območnem združenju Rdečega križa Novo mesto razdelili slabih 47 tisoč paketov s hrano, 2023 finančnih pomoči, 2330 bonov za šolske potrebščine in 348 štipendij v skupni vrednosti skoraj milijon evrov in pol.

SEMIČ - V središču Semiča so slovesno odprli celovito prenovljeno in dograjeno muzejsko hišo in v njej Center narave Bele krajine z novo, sodobno postavljeno stalno razstavo, ki priča o pestrosti rastlinstva in živalstva ter o izredni občutljivosti belokranjskega območja.

KOSTANJEVICA NA KRKI - S prvim novembrom bodo v kostanjeviški občini v veljavo stopile nove, nekoliko višje cene socialnovarstvene storitve pomoči na domu. S spremembo so na zadnji redni seji soglašali tudi tamkajšnji občinski svetniki.

IVANČNA GORICA - Vrtec Ivančna Gorica predstavlja velik organizacijski in finančni zalogaj tako za vodstvo vrtca kot ivanško občino. Vrtec namreč vključuje 38 oddelkov na desetih lokacijah. Vanj je letos vpisanih kar 705 otrok, še vedno pa jih je veliko ostalo na čakalni listi.

PODBOČJE, KOSTANJEVICA NA KRKI - Sredi avgusta so z odločbo inšpektorata za infrastrukturo za ves promet zaprli most v Podbočju, čeprav naj ne bi bil nevaren za vožnjo čezenj z osebnimi vozili. Gre za spomeniško zaščiten leseni most čez Krko, za katerega ni odgovorna občina, a so se – razumljivo – pritožbe krajanov zgrnile najprej nanjo. V nedeljo je nekdo celo polil del mostu z vnetljivo tekočino in s tem prižgal, kot pravijo domačini, plamen jeze.

NOVO MESTO - V novomeškem območnem združenju Rdečega križa že 16. leto izplačujejo štipendije mladim, za katere prispevajo sredstva donatorji. Doslej so jih razdelili že 347 dijakom v skupni vrednosti dobrih 276 tisoč evrov, ki jih je prispevalo 307 donatorjev.

NOVO MESTO - Ne glede na množico trgovin v Novem mestu je odprtje novih trgovin Mercator v Žabji vasi in Bršljinu pritegnilo številne, predvsem starejše občane. Mercator je namreč od Kmetijske zadruge Krka prevzel samopostrežbi v Bršljinu in ZNC v Žabji vasi. Obe so zaradi posodobitve začasno zaprli, odslej pa sta kupcem na voljo tako Market Bršljin kot Market Žabja vas.

KRŠKO - Razvojni regiji Posavje so v iztekajoči se finančni perspektivi odobrili 24 milijonov evrov evropskih sredstev, vendar so težave s črpanjem tega denarja zaradi neučinkovitosti na državni ravni. Se pa na regionalni razvojni agenciji pripravljajo na novo sedemletno obdobje. Projektne smernice so iskali na razvojni konferenci v Krškem.

ŠENTJERNEJ - Šentjernejski občinski svetniki so imeli na včerajšnji izredni seji zgolj eno točko – predlog drugega rebalansa proračuna za leto 2019 – in ga z devetimi glasovi za ter petimi proti tudi potrdili. Razlog za poračun tiči v dejstvu, da so nekatere postavke, vezane na izvedbo projektov, zamaknili v prihodnje proračunsko leto.

ŽALOVIČE - V Žalovičah bo 23. oktober gotovo z zlatimi črkami zapisan v zgodovino kraja. V zaselku s približno 100 vaščani, ki je v listinah prvič omenjen že davnega leta 1351, torej pred nekaj manj kot 700 leti, so namreč naposled le dočakali temeljito prenovo cestne in vodovodne infrastrukture ter izgradnjo prepotrebnega kanalizacijskega omrežja.