NOVO MESTO - Epidemija je odnesla kar precej delovnih mest, veliko jih je na tehtnici, saj so nekatere dejavnosti še vedno prepovedane ali delujejo v omejenem obsegu. So pa tudi dejavnosti, ki delujejo nemoteno, pravijo v tukajšnji območni organizaciji Zveze svobodnih sindikatov Slovenije. Do večjih odpuščanj je lani prišlo dvakrat, a ne zaradi tehnoloških viškov.

STRAŽA - Straški občinski svetniki so na prvi letošnji redni seji sprejeli ključna dokumenta občine: proračun za leto 2021 ter odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta. Kot smo poročali, so imeli to točko na dnevnem redu zadnjih treh sej, a zaradi umika ni prišlo niti do obravnave. V četrto so vendarle soglasno sprejeli dokument, na katerega mnogi občani težko čakajo.

SELA PRI ŠUMBERKU, TREBNJE - Na Selih pri Šumberku v trebanjski občini so ob koncu minulega leta dobili mrliško vežico. To je bil eden zadnjih projektov v letu 2020. Zdaj imajo vsa pokopališča v občini poslovilne prostore.

ŠENTJERNEJ - V Občini Šentjernej želijo v prihodnje prihraniti z energijo, zato načrtujejo celovito energetsko obnovo stavb v občinski lasti: osnovno šolo s podružnico v Orehovici, zdravstveno postajo in kulturni center. Obenem načrtujejo širitev športne dvorane v osnovni šoli. Tako slednji projekt kot izbira zasebnega partnerja pri izvedbi energetske obnove še nista končana, z njim so namreč v sklepnih pogajanjih.

BREŽICE, MALI VRH - Potres - in popotresni sunki, s katerimi smo se soočili konec lanskega in v začetku tega leta - nas ni le prestrašil, pač pa je v nekaterih krajih pustil vidnejše sledi. Tudi v več brežiških, predvsem na stareješih stavbah sakralne dediščine.

NOVO MESTO - Če je šolski program kolikor toliko možno nadomestiti s poukom na daljavo, pa to za opravljanje obvezne prakse, značilne za praktično naravnane poklicne usmeritve, ne velja. Praktično delo dijakov je tako precej drugačno, kot bi bilo v običajnih razmerah, predvsem je okrnjeno. Kako ga izvajajo na novomeškem šolskem centru, smo preverili na tamkajšnji srednji zdravstveni in kemijski šoli.

TREBNJE - Kot kaže, se tudi pri nas zdravstvena slika počasi izboljšuje. S stanjem so zelo zadovoljni v domu starejših občanov v Trebnjem, v katerem so prejšnji teden ukinili še zadnjo rdečo cono. Trenutno aktivnih okužb s koronavirusom med stanovalci ni.

NOVO MESTO - Brskanje po smeteh je v Sloveniji prepovedano, marsikje vas za to lahko doleti denarna kazen, višina globe pa se razlikuje od občine do občine. Od letos vas lahko za stikanje po odpadkih oglobijo tudi v Mestni občini Novo mesto.

SEVNICA - Poletno neurje s točo je v delu sevniške občine povzročilo ogromno škodo. Pri tem je nastala tudi večja količina odpadkov, ki jih je bilo treba na pravi način odstraniti. Neurje je med drugim poškodovalo več streh s salonitno kritino, ki velja za nevaren gradbeni nekomunalen odpadek in jo je treba deponirati po zato določenih pravilih.

ČRNOMELJ - Mineva štiriindvajset let, kar je iz rovov premogovnika Kanižarica prišel zadnji premog. V svojem 140-letnem obstoju je rudnik dajal kruh številnim belokranjskim družinam. Nanj danes poleg muzejske zbirke spominja izvozni stolp, ki ga bodo v prihodnjih mesecih obnovili.

NOVO MESTO - V prvih dveh tednih leta beležimo večji priliv v evidenco brezposelnih oseb. Prijavilo se je tristo oseb, odjavilo 164. Več brezposelnih je zaradi izteka pogodb o zaposlitvi, predvsem v gradbeništvu, nekaj tudi iz poslovnega razloga, pri tem gre predvsem za starejše delavce. Večji odstotek brezposelnih je sicer za začetek leta običajen, smo izvedeli na novomeškem zavodu za zaposlovanje