METLIKA - Strategija razvoja občine predstavlja smernice za občinski gospodarski, prostorski, okoljski, družbeni in tudi trajnostni razvoj. Ker si vsega naštetega želijo tudi v metliški občini, so pristopili k pripravi tega dokumenta.

NOVO MESTO - Bršljin poznamo kot vrata v dolenjsko prestolnico - nekoč je bil pretežno kmetijski, skozi zgodovino pa se je iz vasi razvil v del mesta. Danes je v njem veliko poslovne dejavnosti, vse bolj pa pridobiva na infrastrukturi.

ŠKOCJAN - V jedru Škocjana naj bi po prvotnih načrtih do konca prihodnjega leta zgradili nov večnamenski dom, ki bo skupaj z okolico temeljito spremenil podobo občinskega središča. Občina za naložbo, ocenjeno na okrog tri milijone evrov in pol brez davka, že ima pravnomočno gradbeno dovoljenje. Ali bo kulturni dom prve obiskovalce dejansko sprejel v letu 2023, je odvisno predvsem od nepovratnih evropskih sredstev.

STRAŽA PRI KRŠKEM, ŠMARJETA - Spomladanske pozebe so v zadnjih desetletjih postale že stalnica in povzročajo vse več škode sadjarjem, vinogradnikom in kmetovalcem. Letos se jim ne godi nič bolje. Nizke nočne in jutranje temperature v teh dneh so oklestile letošnjo letino sadnega drevja, slabo se piše tudi zgodnji sorti grozdja.

NOVO MESTO - Danes mineva 656 od ustanovitve Novega mesta. A tako kot lani tudi letos praznovanje občinskega praznika krojijo ukrepi za zajezitev epidemije covida-19. Praznovanje občinskega praznika se je tako večinoma preselilo na splet, zaslužni nagrajenci mestne občine pa so izpostavljeni tudi na razstavi.

NOVO MESTO - Največja krajevna skupnost po številu prebivalcev v Mestni občini Novo mesto je Krajevna skupnost Drska, v kateri živi med pet in šest tisoč prebivalcev. Nastala je iz zaselkov Drska, Irča vas, Brod in Srebrniče, danes pa daje območju pomemben pečat blokovsko naselje.

KRŠKO - Ob stadionu Matije Gubca v Krškem, na degradiranem območju ob Savi, urejajo postajališča za avtodome. Gre za del širšega projekta, ki je financiran iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo Doživi energijo Save. Z njim želijo med drugim ribe vključiti v turistično ponudbo, prilagojeno avtodomarjem.

ŠENTJERNEJ - Šentjernejski občinski svetniki so na zadnji seji med drugim prisluhnili direktorju Komunale Novo mesto Bojanu Kekcu, ki je predstavil poslovni načrt javnega podjetja za leto 2021, in tega v nadaljevanju tudi potrdili. Obenem so se seznanili z letošnjim programom dela javnega podjetja EDŠ Šentjernej.

KRŠKO - Nuklearna elektrarna Krška po zagotovilih poslovodstva izpolnjuje pogoje za dolgoročno obratovanje. Pri tem se postavlja vprašanje, kam v prihodnjih letih z odpadki. Kot vse kaže, se začetek gradnje odlagališča v Vrbini vedno bolj približuje.

METLIKA - Na včerajšnji velikonočni ponedeljek bi se v normalnih razmerah po naših krajih odvile številne prireditve, v Metliki bi množica obiskovalcev spremljala prastari metliški običaj zaviranja kola. Ne prireditve ne obiskovalcev letos ni bilo, vendar so zaviranje kola naše kamere kljub temu zabeležile.

ŽUŽEMBERK - Na zadnji seji občinskega sveta Občine Žužemberk so obravnavali in potrdili letne programe dejavnosti javne gasilske službe, kulture in športa za letošnje leto. Malo več sredstev bodo namenili kulturi, saj načrtujejo sanacijo dveh grajskih stolpov.