NOVO MESTO - Od danes so vnovič zaprte trgovine, ki ne ponujajo najnujnejših potrebščin, v veljavi pa so tudi omejitve pri storitvenih dejavnostih. Javni potniški promet bo obratoval tudi med božično-novoletnimi prazniki. Od danes opoldne do jutri do 20. ure pa je dovoljeno gibanje med občinami in regijami. V največjem novomeškem nakupovalnem središču smo preverili predbožični utrip.

SEMIČ - Okoli božiča se v nekaterih podjetjih odločijo delavce nagraditi z božičnico. Ta je bila povod za današnjo stavko delavcev v semiški Iskri.

NOVO MESTO - Danes se v cerkvah novomeške škofije ob navzočnosti omejenega števila vernikov spet začenjajo javna bogoslužja. Pri tem velja navodilo, da je lahko hkrati v cerkvi, vključno s cerkvenimi sodelavci, le ena oseba ali ena družina iz istega gospodinjstva na 30 m2.

STARI TRG OB KOLPI - Tradicionalnih polnočnic letos ne bo, so pa marsikje epidemiji navkljub na ogled postavili jaslice in tako pričarali vsaj nekaj božičnega vzdušja. Cerkev sv. Jožefa v Starem trgu ob Kolpi letos že trideseto leto krasi več kot tristo ročno izdelanih figuric, med katerimi ne manjka niti sveti Rok, ki je zavetnik proti kužnim boleznim.

NOVO MESTO - Epidemija covida-19 je čez noč spremenila način in oblike preskrbe s krvjo, s tem pa organiziranje krvodajalskih akcij, ki so jih morali prilagoditi preventivnim ukrepom. A njihov obisk je pokazal, da krvodajalstvo ostaja najbolj množična solidarnostna akcija pri nas.

METLIKA - Konec prejšnjega tedna je potekala 14. redna seja občinskega sveta Občine Metlika. V sklopu dnevnega reda je bilo obravnavanih 14 točk, najpomembnejša pa je bila prva obravnava proračuna za leto 2021. Zaradi trenutnih razmer je seja potekala v dvorani kulturnega doma v Metliki.

KRŠKO - Krški občinski svet je na zadnji seji sprejel letni program dejavnosti gospodarskih javnih služb za leto 2021, iz katerega izhaja, da bodo za občane cene komunalnih storitev v primerjavi z iztekajočim letom malenkost nižje.

ŠENTJERNEJ - Šentjernejski občinski svetniki so se na sinočnji izredni seji strinjali s sporazumom o odkupu koncesije za izvajanje javne gospodarske službe zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda. Občina mora postopke odkupa, s katerim so svetniki soglašali že julija 2018, saj bi s tem zagotovili precejšnje prihranke, skleniti še letos, torej ji ostaja le še nekaj dni.

ŠMARJETA - Pravico do pitne vode so v ustavo vnesli konec leta 2016. Kljub temu je v Sloveniji danes še vedno veliko zaselkov in vasi brez vodovoda. Gospodinjstva na teh območjih niso brez pitne vode, a jo občine običajno zagotavljajo s pomočjo domačih gasilcev. V šmarješki so denimo za prevoz vode lani namenili dobrih osem tisoč evrov.

ŠENTJERNEJ - Šentjernejski občinski svetniki so z dvigom rok na sinočnji redni seji poskrbeli, da bo občina lahko v prihodnje nemoteno izvajala začrtane naložbe. Med temi so po županovih besedah in mnenju večine svetnikov ključni projekti, s katerimi bodo dvignili kakovost bivanja vseh občanov. Proračun 2021 je težak 8,6 milijona.

ČRNOMELJ - Črnomaljski svetniki so na letošnji zadnji občinski seji potrdili predlog proračuna v prvem branju. Ta bo rekorden, saj izkazuje blizu 21 milijonov evrov prihodkov in nekaj več kot 28 milijonov evrov odhodkov. Proračunski primanjkljaj nameravajo pokriti iz prenesenih denarnih sredstev in z dodatnim zadolževanjem.

SEVNICA - Množično testiranje so danes začeli tudi v sevniškem zdravstvenem domu. Testirajo se lahko vsi prebivalci, ne glede na naslov stalnega prebivališča. Začetek testiranja je bil predviden ob 12. uri, a so ga zaradi velikega zanimanja začeli že kmalu po enajsti uri.