ŠENTRUPERT - Kostelčevo hišo v središču Šentruperta je pred več kot dvajsetimi leti odkupila takrat še krajevna skupnost, z ustanovitvijo lastne občine pa je prešla v občinsko last. Zapuščena hiša vsako leto bolj propada in kaže klavrno podobo kraja.