ŠENTJERNEJ - V Občini Šentjernej bo leto 2020 v znamenju priznanega izumitelja ladijskega vijaka, ki je tri leta bival v Pleterjah, Josefa Ressla. Na pobudo Društva Gallus Bartholomaeus so namreč občinski svetniki na zadnji seji leto 2020 razglasili za Resslovo leto.