MIRNA - Čeprav smo še v letu 2019, pa so mirnski občinski svetniki že potrdili prvi rebalans proračuna za prihodnje leto, ki so ga sicer sprejeli že januarja. Po sprejetem rebalansu naj bi se tako prihodnje leto v občinsko blagajno steklo 3,75 milijona, iz nje pa odteklo 4,28 milijona evrov. Za naložbe se bo občina zadolžila v višini 550 tisočakov.