NOVO MESTO - Novomeški občina je pridobila pravnomočno gradbeno dovoljenje za stavbo na Glavnem trgu 2, ta hip pa pripravljajo razpisno in investicijsko dokumentacijo, da bi lahko v začetku prihodnjega leta izpeljali razpis za izvajalca gradbenih del in pridobili evropska sredstva. Spomladi bi se gradbena dela lahko začela.