VELIKI GABER - Pisalo se je davno leto 1879, ko so v Velikem Gabru odprli Dvorazredno ljudsko šolo Veliki Gaber. Takrat jo je obiskovalo 199 otrok. Danes, 140 let pozneje, je ta osnovna šola vitalen in pomemben del življenja kraja, trebanjske občine in širše.