METLIKA - Letošnje leto je bilo naporno, vendar uspešno. Tako so iztekajoče se leto ocenili metliški gospodarstveniki in podjetniki, zbrani na tradicionalnem prednovoletnem srečanju z županom in predstavniki lokalne skupnosti ter javnih zavodov in društev.