NOVO MESTO - V večini vinogradov vinorodnega okoliša Dolenjska pridelujejo grozdje za cviček PTP. Čeprav je to vino po prepoznavnosti in priljubljenosti med pivci še vedno zelo visoko, povpraševanje in prodaja že nekaj let ostajata na enaki ravni. Morda bo kmalu drugače.