LISCA - Odkar je Občina Sevnica od planincev dobila v last Tončkov dom na Lisci, vsako leto nekaj denarja nameni za njegovo obnovo. V minulih petih letih sta bili večji naložbi ureditev učilnice v nekdanjem krokarskem kotičku v kleti objekta in obnova jedilnice. Zdaj je na vrsti streha.