NOVO MESTO - Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto je objavila javni natečaj za nov znak knjižnice z izhodiščem: Širimo obzorja, domišljijo in poglede na svet. Na natečaju lahko sodelujejo posamezniki ali skupine, sodelovanje pa je anonimno.