SEMIČ - Semiški občinski svetniki so na zadnji seji obravnavali poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta osnovne šole, iz katerega je razvidno, da so v minulem šolskem letu izvedli vse načrtovane dejavnosti in dosegli 97,5-odstotni učni uspeh, kar je bolje kot lani.