KUČAR - Pri lovski koči Kučar v Podzemlju pri Metliki so odprli prenovljeno učno pot Kučar-Kolpa in predstavili maketo tamkajšnjega Kučarja, ki velja za eno najpomembnejših belokranjskih arheoloških najdišč z najdbami od prazgodovine do zgodnjega srednjega veka.