MIRNA PEČ - Mirnopeški občinski svetniki so na nedavni redni seji med drugim potrdili elaborate o oblikovanju cen oskrbe s pitno vodo ter zbiranja in odvoza odpadkov, a kot je razvidno iz sprejetega, cene storitev za občane ostajajo nespremenjene.