NOVO MESTO - V novomeški občini že nekaj let pospešeno razvijajo trajnostne modele razvoja in bivanja v skupnosti. Izpostavljajo trajnostno mobilnost, energetsko učinkovitost in zelene usmeritve, povezane s krožnim ravnanjem s surovinami in odpadki. Pomemben novi dveletni projekt v tem sklopu pa je Novi krog.