NOVO MESTO - Konec junija se uradno zaključujejo hidravlične izboljšave vodovodnega sistema v osredji Dolenjski. Skoraj 28-milijonski projekt z DDV, sofinanciran iz evropske, državne in petih občinskih blagajn, je stekel leta 2007, po 15 letih pa osrednji Dolenjski prinesel konec prekuhavanja pitne vode.