KRŠKO - Osrednja tema tokratne občinske seje v Krškem je bila komunalna dejavnost. Za leto 2020 je namreč predvidena manjša podražitev. Svetniki so dali soglasje k spremembi cenika, saj na dvig cen ni vplivala organiziranost dejavnosti v Kostaku, pač pa zunanje okoliščine.