SENOVO - Na Senovem so v minulih mesecih temeljito sanirali most Belo na Reštanju, ki ga tamkajšnji krajani uporabljajo kot obvozno oziroma povezovalno cesto proti Malemu Kamnu oziroma Senovemu.