DOBOVA, BREŽICE - Občina Brežice je z direkcijo za vode podpisala sporazum za izvedbo celovitih protipoplavnih ukrepov na povodju Sotle, s čimer bodo zavarovali Rigonce, Gmajno in Dobovo. Okoli 3 milijone evrov vreden projekt naj bi zaključili konec leta 2025.