ŠENTJERNEJ - Potem ko v šentjernejski občini območni center za socialno delo od lanske pomladi ne izvaja več pomoči na domu, je občina to službo začasno zagotovila z novim izvajalcem, Domom starejših občanov Novo mesto.