JELŠE, GORICA - V Krajevni skupnosti Veliki Podlog so namenu predali novo komunalno infrastrukturo v naseljih Gorica in Jelše. Naložbo, vredno okoli 3 milijone evrov, so začeli v letu 2017.