METLIKA – V metliški občini se že ves mesec vrstijo različni dogodki v počastitev občinskega praznika, ki ga v Metliki praznujejo v spomin na 26. november leta 1942, ko so partizani napadli ter uničili belogardistično in italijansko postojanko na Suhorju.