NOVO MESTO - Celotno območje novomeškega Marofa je pomembno arheološko najdišče, na katerem občina v prihodnje načrtuje arheološki park Situla. Njegova sestavna dela sta – kot je bilo pred desetimi leti predvideno v občinskem prostorskem načrtu in leta 2014 še v konservatorskem načrtu - gradišče Marof in Kettejev drevored, ki ju bo občina uredila v smislu tematske poti. Povezavo med Seidlovo cesto in Bršljinom tako že začenjajo urejati.