STIČNA - Festival Stična praznuje dvajset let. Njegovo poslanstvo je s predstavitvijo vrhunske domače in tuje ustvarjalnosti širiti obzorja ter spodbujati medkulturni dialog in domačo ustvarjalnost.