MIRNA PEČ - Po zaključku suhokranjskega vodovoda, ki je minula leta najbolj bremenil občinski proračun, bodo v Občini Mirna Peč v prihodnjih letih največ denarja namenili obnovi glavnih dovoznih cest do večjih naselij.