SEVNICA - Slabih 18 milijonov evrov znaša predlog sevniškega proračuna za prihodnje leto. Največji porabnik so tako imenovane družbene dejavnosti, kot so otroško varstvo, šolstvo, sociala, za kar bo šlo skoraj osem milijonov. Za naložbe ostaja pet milijonov, ki bi jim glede na pobude iz splošne razprave občinski svet dodal še enkrat toliko, če bi bilo možno.