NOVO MESTO - Novomeški mestni svetniki so na zadnji redni seji sprejeli strategijo opremljanja s komunalno infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode. V dokumentu sicer niso zajeta vsa naselja v mestni občini, za 22 območij pa vendarle opredeljuje, ali bo občina gradila javno omrežje ali bodo bolj smiselne male čistilne naprave.

{youtube}hmifGoTwenM/youtube}