KRŠKO - V Sloveniji je inštaliranih pet tisoč malih elektrarn iz obnovljivih virov in zanimanje za takšno samooskrbo skokovito narašča. Letos se je povzpelo na tri tisoč novih hišnih elektrarn, je povedal predsednik uprave družbe GEN-I Robert Golob, ki na letnem srečanju malih proizvajalcev električne energije predstavlja tehnološke novosti v samooskrbi z električno energijo.