METLIKA - V občini Metlika želijo čim več občanov spodbuditi h kolesarjenju, zato so se odločili izboljšati kolesarsko infrastrukturo v občini. Prvi korak so storili s postavitvijo petih kolesarnic s stojali za 72 koles.