NOVO MESTO - Novomeški mestni svetniki so v drugi obravnavi potrdili predloga občinskih proračunov za leti 2020 in 2021, ki sta – zagotavljajo v občinski upravi - vnovič izjemno razvojno naravnana. Skoraj polovico obeh proračunov namenjajo naložbam.