METLIKA - Danes mineva natanko 110 let, odkar je peščica vinogradnikov ustanovila prvo vinarsko zadrugo v Metliki. Njen namen je bil pospeševanje in zaščita vinogradništva ter skrb za čim večjo prodajo belokranjskih vin.