ČRNOMELJ - Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj je v sodelovanju z Inštitutom ISCOMET iz Maribora in Zvezo Romov Slovenije pripravil enodnevno delavnico Diskriminacija me ne bo ustavila pri iskanju zaposlitve. Ta je bila namenjena romskim ženskam iz Bele krajine in Prekmurja.