KRŠKO - Ljudska univerza Krško je nosilka projekta Večgeneracijskega centra, ki ga je pred petimi leti začela izvajati potem, ko so zanj pridobili 575 tisoč evrov evropskih in državnih sredstev, 176 tisoč so primaknile posavske občine, 20 tisoč pa konzorcij partnerjev.