KRŠKO - Na zadnji občinski seji so svetnice in svetniki občine Krško med drugim obravnavali in sprejeli letos že tretji rebalans proračuna ter načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Krško za leti 2022 in 2023.